;
В НАЧАЛОТО
СПЕЦИАЛНОСТИ
ДОКУМЕНТИ
КОНКУРСИ
ПРИЕМ на ученици
КОНТАКТИ
Национално училище по изкуствата "Проф.Веселин стоянов" - РусеPDF

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС за дървени духови инструменти - Русе 28-30 май 2010 г.

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
за дървени духови инструменти - Русе
28-30 май 2010 г.

Заявка за участие ¦ DOC
Регламент ¦ DOC
ЖУРИ


РЕГЛАМЕНТ

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ:

1.Конкурсът се излъчва онлайн на страница www.duhovkonkurs.com

2.Конкурсът се провежда всяка четна година

3.Конкурсът е предназначен за млади изпълнители от 15 до 18 години, навършени до края на календарната година, със специалности:

ФЛЕЙТА

ОБОЙ

КЛАРИНЕТ

ФАГОТ

4.Конкурсът се провежда в една категория и една възрастова група.

5.Класирането е общо за всички специалности.

6.Редът за участие в конкурса се определя чрез жребий, изтеглен служебно на 12.04.2010г, в Русе от Организационния комитет.

7.Жребият е валиден и за реда на акустичните репетиции.

8.Всички участници имат право на една акустична репетиция от 20 мин.

9.Конкурсът е открит за публика.

ІІ.ЖУРИ

1.Журито е съставено от изтъкнати изпълнители и педагози:

Професор Георги Спасов - флейта;

Костадин Йоцов – обой;

Илия Стоянов Илиев –кларинет;

Професор Марин Вълчанов - фагот

Мария Дуканова – Директор на Националното училище по изкуствата ”Професор Веселин Стоянов” - Русе

2.Журито има право да не присъжда всички обявени награди.

3.Решенията на журито са окончателни.

4.Журито има право да прекъсва изпълненията на участниците при превишаване на посоченото в регламента време.

5.Журито определя участниците и програмата на Заключителния концерт.

ІІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

1.Заявка по образец

2.Копие на акт за раждане

3.Кратка творческа биография

4.Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 20лв.

5.Таксата се превежда по сметка в лева: Корпоративна банка ТБ АД - Русе Банкова сметка: BG42KORP92201010654601,

Банков код: KORPBGSF УН при НУИ „Проф. Веселин Стоянов” за Първи Национален конкурс за дървени духови инструменти, Русе, ул.Пирот 12.

6.Срок за подаване на документи: 31 март 2010г

7.Документите за участие в конкурса могат да бъдат изпратени по пощата или в електронен вариант на е-mail: nui_ruse@mail.bg. Заявката-образец и регламентът на конкурса за участие са публикувани на сайта на училището: www.artrousse.com

8.Кандидатите се уведомяват на посочен от тях електронен адрес за допускането им до участие в Конкурса и графика им на акустични репетициии и явяване до 20 май 2010г

ІV. КОНКУРСНА ПРОГРАМА

Конкурсът се провежда в един тур с общо времетраене до 25 мин.

1. Изпълнение на задължителна творба за съответните инструменти, както следва:

ФЛЕЙТА: Моцарт – Първа част от Концерт по избор без каденца;

ОБОЙ: Телеман – Соната за обой и пиано сол минор;

КЛАРИНЕТ: Вебер – Концертино в ми бемол мажор;

ФАГОТ: Телеман – Първа и втора част от Соната ми бемол мажор

2. Творба по избор на кандидата

V. НАГРАДИ:

Гран при – плакет, лауреатски диплом и екскурзия до Виена, с посещение на концерт от програмата на Виенска филхармония.

Първа награда - 800 /осемстотин/ лева и лауреатски диплом

Втора награда - 600 /шестотин/ лева и лауреатски диплом

Трета награда - 400 /четиристотин/ лева и лауреатски диплом

Поощрение - 100 /сто/ лева и лауреатски диплом

Награда за най–добро изпълнение на произведение от задължителната програма - 200 /двеста/ лева и лауреатски диплом

Специална награда на зрителите в интернет.

VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:

1.Първата награда е една

2. При неявяване или неспазване регламента на конкурса, таксата за участие и документите не се връщат.

3.Участниците сами си осигуряват корепетитор. По предварителна заявка и предоставен нотен текст, организаторите могат да обезпечат корепетитор срещу заплащане:

- за репетиция – 10 лева

- за участие в Конкурса и Заключителния концерт – по 20 лева

4.За допълнителни репетиции се предоставят помещения в НУИ

5. Участниците не могат да предявяват претенции за реализираните аудио и видео записи по време на конкурса и излъчването по интернет.

6. Организационния комитет оказва съдействие на участниците за резервации в хотел.

7.Разходите за пътуване и пребиваване са за сметка на участниците.

8.Участието в конкурса означава признаване на правилата от настоящия регламент.

VІІ. ГРАФИК НА КОНКУРСА

зала РУСЕ, ул. Пирот 12

28 май 2010г

10:00ч - Конкурсна програма

18:00ч - Майсторски класове на членовете на журито

29 май 2010г

10:00ч - Конкурсна програма

18:00ч - Майсторски класове на членовете на журито

30 май 2010г

11:00 - Награждаване и Заключителен концерт

VІІІ. ОРГАНИЗАТОРИ

Илия Стоянов Илиев

Сдружение „Училищното настоятелство при Национално училище по изкуствата ”Проф. Веселин Стоянов””- Русе

Фирма „NETWORХ” - генерален спонсор

За допълнителна информация:
082/ 877 609; 834 255; 834 595
e-mail: nui_ruse@mail.bg
www.artrousse.com