;
В НАЧАЛОТО
СПЕЦИАЛНОСТИ
ДОКУМЕНТИ
КОНКУРСИ
ПРИЕМ на ученици
КОНТАКТИ
Национално училище по изкуствата "Проф.Веселин стоянов" - РусеPDF

ХХI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА ШКОЛИТЕ И ПАРАЛЕЛКИТЕ ПО ИЗКУСТВАТА ОТ СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

ХХI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА ШКОЛИТЕ И ПАРАЛЕЛКИТЕ ПО ИЗКУСТВАТА ОТ СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

14 май 2011 РУСЕ

РЕГИСТРАЦИЯ ¦ PDF ¦ DOC

БРОШУРА ¦ PDF

Конкурсът се провежда всяка нечетна година в следните категории: Пиано, Струнни инструменти, Духови и ударни инструменти и акордеон, Пеене, Класически танц, Български народни танци, Народни музикални инструменти и Изобразително изкуство

В него могат да вземат участие възпитаници на школи и паралелки по изкуствата, частни сдружения, общински, държавни и частни училища от Североизточна България.

Конкурсът е открит за публика.

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

• І-ва група – ученици от І до ІV клас
• ІІ-ра група – ученици от V до VІІІ клас

РЕГЛАМЕНТ

Всички кандидати изпълняват:
1.Една задължителна творба (с изключение на пиано, цигулка, валдхорна, цугтромбон);
2.Една творба по избор с времетраене до 5 минути за І-ва и до 8 минути за ІІ-ра възрастова група.
Конкурсната програма се изпълнява наизуст. Кандидатите сами си осигуряват корепетитор.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОГРАМА

Категория «ПИАНО»

Две произведения от различен стил, с контрастен характер и следното времетраене:
І “А” група – (Подг., І и ІІ клас) – до 5 мин.
І “Б” група – (ІІІ и ІV клас) – до 7 мин.
ІІ “А” група – (V и VІ клас) – до 9 мин.
ІІ “Б” група – (VІІ и VІІІ клас) – до 11 мин

Категория «СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ»

ЦИГУЛКА

І група - Две контрастни пиеси (с времетраене до 10 мин)
ІІ група - Две контрастни пиеси (с времетраене до 15 мин)

ВИОЛА

ІІ група - Парадис – “Сицилиана”

ВИОЛОНЧЕЛО

І група - Гречанинов – “Веселчак”
ІІ група - П.Чайковски -“Сантиментален валс”,

КОНТРАБАС

ІІ група – Моцарт – “Майска песен”

КИТАРА

І група – Джулиани – Прелюд ла минор (№6 от “Пиеси и етюди от композитори класици” – Л. Панайотов, С. 1984)
ІІ група – Дж. Брешчианело – Ария от “Аз уча китара за напреднали” – Л. Панайотов, ІІІ ч., С. 1984

Категория «ДУХОВИ И УДАРНИ ИНСТР. и АКОРДЕОН»

ФЛЕЙТА

ІІ група – Моцарт – “Алегро” от “Леки класически пиеси за флейта”, съст. Б. Бърнев, стр.15

ОБОЙ

ІІ група – Хайдн – “Менует” от “Избрани творби”, съст. Г. Желязов

КЛАРИНЕТ

ІІ група – П. Чайковски – “Есенна песен” (или друга пиеса от същата трудност)

ФАГОТ

ІІ група – Вайсенборн – “Романс”

ТРОМПЕТ

ІІ група – Г. Зл. Черкин – “Старинна песен” (или друга пиеса от същата трудност)

ВАЛДХОРНА, ТРОМБОН

ІІ група - Две пиеси (с времетраене до 10 мин)

УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ

І група – Д. Палиев -“Право хоро”
ІІ група – Д. Палиев - “Пиеса”

АКОРДЕОН

І група – Руска народна песен № 462, стр.86 от “Школа за акордеон (40 баса) за детските музикални школи”, изд. Музика, С. 1979г, Л. Панайотов
ІІ група - А. Гедике – Сарабанда, №721 стр.136, от “Школа за акордеон (40 баса) за детските музикални школи”, изд. Музика, С. 1979г, Л. Панайотов

Категория «НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ»

І-ва А група – ученици от І до ІІІ клас

І -ва Б група - ученици от ІV до VІ клас

ІІ-ра група – ученици от VІІ и VІІІ клас

І група - две бързи народни песни (три куплета)

ІІ група - една бавна (два куплета) и една бърза (три куплета) народна песен

Категория «ПЕЕНЕ»

КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ

Участниците (ученици от VІІ и VІІІ клас) се състезават в една възрастова група.

Кандидатите изпълняват наизуст две песни от трудността на: Д. Христов „Луковитски моми”, Т. Попов – „Зима”, Векерлен – „Млади девойки”, Шуберт – „Пъстървата”, Брамс – „Напразна серенада”,Варламов – „Горные вершины”, Глинка – „Я люблю ты мне твердила”, Раккониери – „Bella porta”, Качини – „Amor ch’ attendi”

ПОП И ДЖАЗ ПЕЕНЕ

• І-ва група – ученици от І до ІV клас
• ІІ-ра група – ученици от V доVІІІ клас

І група – „Тийнейджъри” – муз. Св. Лобошки – „Босоного лято”– муз. Св. Лобошки (или други две български песни от същата трудност)
ІІ група – „У дома”– муз. Т. Русев – „Обич моя” – муз. В. Пензов (или други две български песни от същата трудност)

Участниците сами осигуряват съпровода си на CD

НАРОДНО ПЕЕНЕ

• І-ва А група – ученици от І до ІІІ клас
• І -ва Б група – ученици от ІV до VІ клас
• ІІ-ра група – ученици от VІІ и VІІІ клас

І група – две бързи народни песни (три куплета)
ІІ група ІІ група - една бавна (два куплета) и една бърза (три куплета) народна песен

Участниците сами осигуряват съпровода си на CD

10:00 часа, НУИ - ул. Пирот № 12

Категория «КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ»

І-ва група – ученици от Предучилищен до ІV кл.

ІІ-ра група – ученици от V до VІІІ клас Кандидатите изиграват сюжетно – тематичен танц (соло, дует, трио или танц за повече изпълнители), не по дълъг от 5 минути, построен със средствата на класическата, характерната или съвременната танцова техника върху музика по избор.

10:00 часа, НУИ – ул. Сливница № 3,

Балетна зала, ІІ етаж

Категория «БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ»

Участниците (ученици от ІV до VІІІ клас) се състезават в една възрастова група .

Кандидатите изпълняват два танца:

1. Сценично разработен танц (дивертимент) - до 8 мин и максимален брой участници – 24 души.

2. Камерен танц (сюжетен или тематичен)- до 8 мин и максимален брой участници – 8 души.

3. Участниците сами осигуряват съпровода си на CD или жива музика.

12:00часа, зала Русе, ул. Пирот № 12

Категория «ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО»

І-ва група – ученици от ІV и V клас

ІІ-ра група – ученици от VІ до VІІІ клас Кандидатите представят до три творби с формат 35см/ 50см по избор от долупосочените жанрове, при свободен избор на материалите.Творбите, заедно със заявка за участие и копие от платежно нареждане за внесена такса, се изпращат до 31.03.2011г.(важи пощенското клеймо).

І група - тема “Приказен свят” (акварел, темпера, маслени бои, колаж);

- натюрморт с цветен материал по избор.

ІІ група - натюрморт – акварел, темпера;

- натюрморт – молив, въглен, креда, туш-перо;

- фигурална композиция на тема “Моите мечти”.

Класиралите се участници ще получат писмено съобщение до 30 април 2011 на посочения в Заявката за участие електронен адрес (e-mail).

Такса за участие за всички специалности:
10лв – индивидуален участник,
30лв – група или състав внесена в касата на училището или по
IBAN: BG42 KORP 9220 1010 6546 01
BIC: KORPBGSF КОРПОРАТИВНА ТБ АД - РУСЕ

1. При внасянето на таксата задължително се упоменава име, категория и възрастова група на участника
2. При неявяване на кандидатите таксата за участие не се възстановява.
3. Разходите за пътуване и пребиваване са за сметка на кандидатите.
4. Решението на журито е окончателно.
5. В заключителния концерт участват носители на награди по предложение на журито.
6. Отличените участници получават Диплом и предметни награди.
7. Носителите на І, ІІ и ІІІ награди във ІІ възрастова група на категориите: „Пиано”, „Струнни инструменти”, „Духови, ударни инструменти и акордеон” и „Пеене” получават стипендии от Община Русе (Важи за участници от Община – Русе.)
8. Срок за подаване на документи: 31.03.2011

Заключителен концерт и връчване на наградите във всички категории:

14 май 2011, 16:00 часа, зала “Русе”, ул. Пирот № 12

За допълнителна информация:
082/ 877 609; 834 255; 834 595
e-mail: nui_ruse@mail.bg
www.artrousse.com