;
В НАЧАЛОТО
СПЕЦИАЛНОСТИ
ДОКУМЕНТИ
КОНКУРСИ
ПРИЕМ на ученици
КОНТАКТИ
Национално училище по изкуствата "Проф.Веселин стоянов" - РусеPDF

СЕДМИ

ДЕВЕТИ

МЕЖДУНАРОДЕН

КОНКУРС

“ФРАНЦ ШУБЕРТ”

 

ПИАНО

КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ

КЛАВИРНИ АНСАМБЛИ

КАМЕРНА МУЗИКА

 

15-20 ноември

Русе - 2013

 

 ЖУРИ                                                

1. Международното жури е съставено от изтъкнати изпълнители и педагози.

2. Журито  има право да не присъжда всички  обявени награди.

3. Решенията на журито са окончателни.

4. Журито има право да прекъсва

изпълненията  на  участниците  при превишаване на посоченото в регламента  време.

 

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Заявка по образец

2. Копие на акт за раждане

3. Една цветна снимка (формат 4/6)

4. Документ  за  платена  такса  за

участие в  конкурса

 

 ТАКСИ  ЗА УЧАСТИЕ

1. Индивидуални изпълнители- 60 лв

2. Клавирни дуа ..................... - 100 лв

3. Камерни състави ............... - 120 лв

 

Таксата се превежда по сметка

в лева: BIC KORPBGSF

IBAN BG42 KORP 9220 1010 6546 01

 

Срок за подаване на документите:

1  октомври  2013 

Русе 7000

ул. Пирот №12

УН при Национално училище по из-

куствата “Проф. Веселин Стоянов”

за Международния конкурс

“Франц Шуберт”

e-mail: nui_ruse@mail.bg

www.artrousse.com

 

 РЕГЛАМЕНТ                                   

1. Международният  конкурс “Франц Шуберт” се провежда всяка нечетна година.

2. Редът за участие в конкурса се определя чрез жребий, изтеглен слу-жебно  на 11 октомври 2013, в Русе от Организационния комитет.

3. Жребият е валиден и за реда на акустичните репетиции.

4. Всички участници имат право на една акустична репетиция.

• За първа група - 10 минути

• За втора и трета група- 15 минути

• За трети тур:

Категория А - 30 минути

Категория В - 15 минути

5. За други репетиции се предоставят помещения в НУИ “Проф. Веселин Стоянов”.

6. Участниците в категория “В” си осигуряват корепетитор. По предва- рителна  заявка и предоставен нотен текст, организаторите могат да обез- печат корепетитор срещу заплащане:

- за репетиция – 15 лв

- за участие в Конкурса и Заключи-телния концерт – по 30 лв

7. III тур за категории А и В е със съпровод на оркестър.

 

8. Организационният  комитет  си запазва правото при липса на нотен материал  за  III  тур  на категория В  да предложи на  кандидата промяна  в програмата.

9. Не се допускат  промени в приложената  в  заявката  конкурсна програма.

10. Не се допуска изпълнение на едно и също произведение в различните турове.

11. При неявяване в определения час, кандидатът не се допуска до участие.

 

12. При неявяване таксата за участие и документите не се връщат.

 

13. Участниците не могат да предя-вяват претенции за реализираните аудио и видео записи по време на конкурса.

14. Всички кандидати  се  уведомяват писмено за допускането им до участие в конкурса в срок до 8 ноември 2013.

15. Носителите на първи награди от минали издания на конкурса нямат право да участват в същата възрастова група.

16. Организационният  комитет оказва съдействие за резервации в хотел, както и за транспорт от Букурещ до Русе.

17. Разходите  за пътуване и преби-ваване са за сметка на участниците.

 

18. Конкурсът е открит за публика.

 

За допълнителна информация:

тел/ факс: +359  82/  877  609

e-mail: nui_ruse@mail.bg

www.artrousse.com

Държавните или обществени орга-низации, институти и частни лица, желаещи да подкрепят конкурса, могат да направят това на посочената банкова  сметка.

 

 КАТЕГОРИИ:                                   

А. ПИАНО

В. КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ

С. КЛАВИРНИ ДУА ЗА 4 РЪЦЕ

D. КАМЕРНА МУЗИКА

 

 ВЪЗРАСТОВИ  ГРУПИ:                 

• І група  - до 14 г., навършени до края на календарната година

• ІІ група - до 19 г., навършени до края на календарната година

• ІІІ група - до 30 г.,  навършени до края на календарната година

(За категория D посочените години са средната възраст на ансамбъла.)


 
КОНКУРСНА ПРОГРАМА

 

Категория  А

 

ПЪРВА ГРУПА

Един тур  - до 20 минути

1. Шуберт  -  една пиеса по избор от следните:

• От 3 до 5 Лендлера, Валса, Екосеза  или Немски танца

• Andante C dur (1812)

• Adagio G dur (1815)

Allegretto c moll (1827)

• Скерцо В dur (1817)

• Скерцо Des dur (1817)

2. Шуберт

• едно Импромптю из ор.90,

№№ 1 – 4 или ор.142,  №2, или един Музикален момент из ор. 94

3. Първа  част  от Соната  на Хайдн, Моцарт или Бетовен

(№№ 1, 5, 6, 9, 10, 19, 20, 25)

4. Творба по избор от 20, 21 век

 

 

ВТОРА  ГРУПА

І тур  - до 15 минути

1. Шуберт  -  едно Импромптю из ор.90 или ор.142

2. Вариации,  Рондо, Фантазия или 

І част  от Соната на Хайдн, Моцарт или Бетовен.

ІІ тур  - до 20 минути

1. Шуберт - първа или втора част от Соната (№№1 - 16)

2. Романтична пиеса

3. Творба по избор от 20, 21 век

 

ТРЕТА ГРУПА

І тур  - до 20 минути

1. Шуберт  -  едно Импромптю из ор.90 или ор.142 или една пиеса из Drei Klavierstücke D 946 (1828)

2. Шуберт - Лист  -  една  Песен /клавирна транскрипция/

3. Вариации, Фантазия или Рондо от Хайдн, Моцарт или Бетовен

ІІ тур  - до 30 минути

1. Шуберт - Една цяла Соната или Фантазия “Странникът” ор.15.

2. Творба по избор от 20, 21 век

 

ІIІ  тур  – Концерт  по  избор  от следните:

• Моцарт №20 d moll KV466

• Моцарт №23 А dur KV488

• Моцарт №24 c moll KV491

• Бетовен №3 c moll op.37

• Бетовен №4 G dur op.58

• Бетовен №5 Es dur op.73

 

 

 

Категория  В

 

ВТОРА  ГРУПА

І тур  - до 15 минути

1. Шуберт - песни

2. Песни от австрийски композитори

II тур  - до 15 минути

1. Предкласическа /и/ творба/и

2. Моцарт – ария/и

ТРЕТА ГРУПА

І тур  - до 15 минути

1. Шуберт - песни

2. Песни от австрийски композитори

ІІ тур  - до 20 минути

1. Ария/и из опера /и от 18, 19 век

2. Ария/и из кантатно-ораториална/и  творба/и от 17,18,19 век

ІIІ тур  - до 15 минути

1. Две арии из опери от 19, 20 век.

 

Категория  С

ПЪРВА ГРУПА

Един тур  - до 15 минути

1. Шуберт - оригинални танци за

4 ръце (от 3  до 5)  измежду Екосези ор.18, Валсове  ор.9,  ор.50,  ор.127, Немски танци ор.33, Лендлери ор.18, ор.67 или други  от подобна трудност.

2. Творба за 4 ръце по избор

 

ВТОРА  ГРУПА

Един тур  - до 20 минути

1. Шуберт - Рондо ор.138,

Вариации  ор.10 или други от подобна трудност

2. Творба за 4 ръце по избор

 

ТРЕТА ГРУПА

Един тур  - до 30 минути

1.  Шуберт  -  Фантазия  ор.103 или другa от  подобна трудност.

 

2. Творба за 4 ръце по избор

 

 

Категория  D

ВТОРА  ГРУПА

Един тур  - до 20 минути

1. Шуберт - една творба (или част от нея)

2. Творба по  избор  (или част от нея)

ТРЕТА ГРУПА

Един тур  - до 30 минути

1. Шуберт - една творба (или част от нея)

2. Творба по избор (или част от нея)

 

* Подреждането на пиесите става по преценка на изпълнителите и се посочва в заявката.

* Произведенията за втора и трета група в категории “А”,”С” и “Д” се изпълняват без повторения.

* Конкурсната програма в категории

“А” и “В”се  изпълнява наизуст.

* Всички творби в категория “В” се изпълняват на оригиналния език.

*Участниците от категория „В“, допуснати до ІІІ тур, имат право на една безплатна репетиция с диригент и пиано (корепетиторът  се заплаща от участника)

 

 НАГРАДИ                                         

 

ПЪРВА ГРУПА

І   награда     - 300 лв

ІІ  награда     - 250 лв

ІІІ награда     - 200 лв

 

ВТОРА  ГРУПА

І   награда     - 500 лв

ІІ  награда     - 450 лв

ІІІ награда     - 400 лв

 

ТРЕТА ГРУПА

І   награда    - 1200 лв

ІІ  награда    - 1000 лв

ІІІ награда    -   800 лв

 

1. Специалната награда на конкурса е Концерт във Виена на носителите на първи награди, който се осъществява със съдействието на Български културен институт «Дом Витгенщайн» - Виена.

 

2. По решение на журито се присъждат:

- Награда за най-добро изпълнение на творба от Шуберт

- Grand prix  за изключително ярко дарование

- Наградата на ОФД – Русе – Концерт с оркестър (в категории А и В, ІІ или ІІІ възрастова група)

- парични и предметни награди, осигурени от частни лица и организации

 

3. В заключителния концерт участват носители на І награди, по предложение на журито.

 

4. Конкурсът е включен в Националната програма за закрила на деца с изявени дарби.

FRANZ  SCHUBERT

NINTH

INTERNATIONAL

COMPETITION

 

PIANO

SINGING

PIANO ENSEMBLES

CHAMBER MUSIC

 

15 – 20 November

Ruse - 2013


 ADJUDICATION
                             

1. The Jury comprises of internationally renowned performers and pedagogues.

2. The Jury has the right not to award

all the prizes.

3. The Jury's decisions are final.

4. The Jury has the right to interrupt

the competitor's   performance  in case

its duration goes beyond the timing

fixed in the regulations.

 

 APPLICATIONS                              

1. Application form duly completed

2. Photocopy of the applicant's birth

certificate

3. One colour photograph (size 4/6)

 

 

 ENTRANCE FEES                            

1. Solo performers ........... -   60 BGN

2. Piano duos ................... - 100 BGN

3. Chamber  ensembles ... - 120 BGN

 

Fees should be paid in the school office on the day of the registration.

 

 

Deadline:

1 October  2013

Ruse 7000

12 Pirot Str.

School Board of Trustees at the  National School of Arts

"Prof.Vesselin Stoyanov"

Franz Schubert International Competition

e-mail: nui_ruse@mail.bg

www.artrousse.com

 RULES:                                               

1. Franz Schubert International competition will be held every odd year.

2.The playing order of competitors will be determined by ballot on 11th October 2013 in Ruse by the Organizing committee.

3.The same order will be adhered to in the try-out

4. All competitors will have one try-out

• First group - 10 minutes each

• Second and Third groups - 15 minutes  each

• For the third round:

Category A - 30 minutes

Category B - 15 minutes

5. Practice pianos will be available at the National School of Arts “Prof.Vesselin  Stoyanov”

6. Competitors in Category B will have to  take care of their own accompanist. The organizers could ensure accompa-nist against payment upon earlier request and submitted note material.

- for a rehearsal – BGN 15

- for the competition and the final concert – BGN 30 each.

7. The third round for categories A and B will be accompanied by a symphony orchestra.

8. The Organizing Committee has the right to suggest a change in the competitor’s programme if the note material for the third round for category B is not sufficient.

9. Changes in the enclosed with the application competition-programme are not allowed.

10. In different rounds the performance of one and the same piece is not allowed.

 

11. In case of failure of appearance on time the candidate will not be allowed to participate.  

12. In case of failure of appearance the entrance fee and applications are non-refundable.

13. Competitors cannot appeal against any recordings or films made at the time of the competition.

 

14. All competitors will be informed of their acceptance in written not later than 8 November 2013

15. First prize-winners at previous competitions are not allowed to apply to the same age category

 

16. The Organizing committee may help competitors with the hotel reservation and provide transportation for them from Bucharest to Ruse.

17. Travel costs and daily allowances will be at the competitor’s own expenses.

18. The Competition is open to the public.

Further  information:

Tel., fax  +359  82  877609

e-mail: nui_ruse@mail.bg

www.artrousse.com

Any state or public organizations, institutes or private persons who are willing to financially support the competition could do so to the above- mentioned bank account.

 

 

 categories:                                  

A.PIANO

B. SINGING

C. PIANO DUOS FOR 4 HANDS

D. CHAMBER MUSIC

 

  AGE GROUPS:                                   

• I group-up to 14  by the end of the year

• II group-up to 19 by the end of the year

• III group-up to 30 by the end of the year

(The age, specified for D category, should be the average age of the members of the respective ensemble.)

 

 COMPETITION PROGRAMME  

 

Category A

 

FIRST GROUP

One round - not more than 20 minutes

1. Schubert - the competitor must choose one work from the following list:

• 3 to 5 Laendler, Walzer, Ecossaisen or Deutsche Taenze

• Andante C dur (1812)

• Adagio G dur (1815)

• Allegretto c moll (1827)

• Scherzo B dur ((1817)

• Scherzo Des dur (1817)

2 .  Schubert

• One Impromptu from op.90

NoNo 1 – 4 or op.142 No 2, or one from the Moments Musicals op.94;

3. First movement from a sonata by Haydn, Mozart or Beethoven

(№№ 1, 5, 6, 9, 10, 19, 20, 25).

4. One work of competitor’s own

choice from 20th, 21st c.

 

SECOND GROUP

I round  - not more  than 15 minutes

1. Schubert - One Impromptu from op.90 or op.142

2. Haydn, Mozart or Beethoven  -Variations, Rondo, Fantasie or one movement from a sonata

II round - not more than 20 minutes

1. Schubert - the first or the second

movement from a sonata (NoNo1 - 16)

2. One Romantic piece

3. One work of competitor's own

choice from 20th, 21st c.

THIRD GROUP

I round - not more  than 20 minutes

1. Schubert - One Impromptu from op.90 or op.142, or one piece from Drei Klavierstücke D 946 (1828)

2. Schubert - Liszt - One Song /piano transcription/

3. Haydn, Mozart or Beethoven – Variations, Fantasie or Rondo

II round - not more  than 30 minutes

1. Schubert - One Sonata or Wandererfantasie  op.15

2. One work of competitor's own choice from 20th, 21st c.

III round - the competitor must choose one concert from the following list:

• Mozart N20 d moll KV466

• Mozart N23 A dur KV488

• Mozart N24 c moll KV491

• Beethoven N3 c moll op.37

• Beethoven N4 G dur op.58

• Beethoven N5 Es dur op.73

Category B

 

SECOND GROUP

I round - not more  than 15 minutes

1. Schubert – Songs

2. Songs by Austrian composers

II  round  - not more  than 15 minutes

1. Baroque music work/s

2. Mozart – Aria/s

THIRD GROUP

I round - not more  than 15 minutes

1. Schubert - Songs

2. Songs by Austrian composers

II round  - not more than 20 minutes

1. Aria/s  from opera/s from 18th,19th c.

2. Aria/s from cantata-oratorio work/s from 17th, 18th, 19th c.

III round – not more  than 15 min

1. Two arias from operas from 19th, 20th c.

Category C

FIRST GROUP

One round - not more than 15 minutes

1. Schubert - original Taenze for 4 hands (from 3 to 5) Ecossaisen op.18, Walzer op.9, op.50, op.127, Deutsche Taenze op.33, Laendler op.18, op.67 or other works within the same level of artistic demands

2.One work for 4 hands of competitor's own choice

SECOND GROUP

One round - not more than 20 minutes

1. Schubert - Rondo op.138, Variations op.10, or other works within the same level of artistic demands

2. One work for 4 hands of competitor's own choice

THIRD GROUP

One round - not more than 30 minutes

1. Schubert - Fantasie op.103

or another work within the same level of artistic demands

2. One work for 4 hands of competitor's own choice

 

Category D

SECOND GROUP

One round - not more than 20 minutes

1. Schubert - one work (or one movement)

2. One work of competitor's own choice (or one movement)

THIRD GROUP

One round - not more than 30 minutes

1. Schubert - one work (or one mov.)

2. One work of competitor's own choice  (or one movement)

 

* The playing order of the pieces will be

of competitor's own choice and should be

listed in the application

* The works of the Second and Third groups in categories  A, C, and D must be played without repeats.

* The competitor's programme in categories

A and B must be performed from memory.

* All works in category B must be sung in the original language.

*Participants in B category, who have reached round III, are entitled to a free try-out with piano and conductor /the pianist should be paid by the participant/

 

 PRIZES                                             

 

FIRST GROUP

I   prize - 300 BGN

II  prize - 250 BGN

III prize - 200 BGN

 

SECOND GROUP

I   prize - 500 BGN

II  prize - 450 BGN

III prize - 400 BGN

 

THIRD GROUP

I   prize - 1200 BGN

II  prize - 1000 BGN

III prize -   800 BGN

 

1. The Special prize of the competition is the First Prize Winners Concert in Vienna supported by the Bulgarian Culture Institute Haus-Wittgenstein.

 

2. The Jury will award:

- The Best performance of Schubert’s piece Prize

- Grand Prix for an outstanding accomplishment

- The Prize of the Ruse Opera-Philharmonic Society - a concert as a soloist with the orchestra, in categories A and B,  II or III age groups

- Other prizes and trophies granted by private persons or organizations.

 

3. Only first prize-winners who are selected by the Jury will take part in the closing concert.

 

4.The  competition  is  a part of The National Programme For Protection Of Gifted Children.

 

29 юни-Ден на безопасността на движението по пътищата. Учениците от 10 клас изработиха плакати под мотото: "Да запазим децата на пътя!Правилата научи и ги спазвай всички ти!" >>>.

Ученици от 5 и 6 класове – специалност „Класически танц” взеха участие в XXVI Международен фестивал на изкуствата "Утринна звезда" - Албена, 16-20 юни 2019. >>>.

Ученици от Училището по изкуствата – Русе свирят в Кралския театър във Варшава за Деня на Европа >>>.

Второ място във викторина "Конституция на Република България" на Окръжен съд - Русе >>>.

С куп награди се завърнаха нашите балерини и балетисти от Втори национален конкурс "Танцова въртележка" - Горна Оряховица >>>.

Ученически конкурс " Пространство и време" - Велико Търново >>>.

Награди от Национален танцов шампионат - 23-24 февруари, София >>>.

Кабинет по природни науки в НУИ - Русе >>>.

Ученици от училището изнесоха концерт в Център за психично здраве - Русе. >>>.

Награди от танцов конкурс >>>.

Успех за наши ученици на флейтовия конкурс във Варна в края на октомври. >>>.

Отзвук от "Музикант на годината 2017": Пианистът Николай Димитров с наградата "Олга Камбурова" >>>.

Фестивал на щастието - 30 юни, Младежки парк >>>.

Млад флейтист от Русе омагьоса депутати и гости в Европейския парламент >>>.

Арт инсталация "СМОГ",част от изложбата "Зараждане на гражданското общество в България(1987-1989) >>>.

Оперна прима с майсторски клас в Русе >>>.

Успехи на наши ученици на Международен танцов шампионат София - 21 и 22 април 2018 >>>.

Успехи на наши ученици на Шести национален конкурс "Път към славата" >>>.

Коледен концерт - 21.12.2017. Снимки от Peter Stamenkov Photography & Design >>>.

Над 10000 оценки в електронния дневник на училището! >>>.

28.11.2017, зала Доходно здание - Концерт на лауреатите от XI международен конкурс "Франц Шуберт" - Русе, 2017 >>>.

Благороден жест на учениците от 6а клас >>>.

Дуо "Апасионато" с букет от награди на конкурса за камерна музика в Пловдив. >>>.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ИЗЯВИ НА КЛУБОВЕТЕ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ ПО ОП НОИР >>>.

ИЗЯВА НА КЛУБ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ ПО ОП НОИР >>>.

ИЗЯВА НА КЛУБ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ ПО ОП НОИР >>>.

ИЗЯВА НА КЛУБ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ ПО ОП НОИР >>>.

Концерт в Прага на изявени възпитаници на Училището по повод 24 май. >>>.

Таланти от НУИ – Русе с концерт в Музикална академия София >>>.

5 май, зала Филхармония - Концерт на Оркестъра при ДО - Русе със солисти - ученици от НУИ - Русе. >>>.

ИЗЯВА НА ВОКАЛНА ГРУПА "ЗВЪНЧЕ" ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ ПО ОП НОИР >>>.

Участие на Фестивал "Песни и танци" от близо и далеч >>>.

Букет от награди за специалност "Класически танц" от танцов шампионат "Утринна звезда" - София >>>.

ИЗЯВА НА КЛУБОВЕ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ ПО ОП НОИР >>>.

Участие и награди от Танцов фестивал "Магията на танца" >>>.

Посрещане на Баба Марта в НУИ >>>.

Участие на Фестивал "Песни и танци" от близо и далеч >>>.

Участие и награди от Петия национален конкурс "Път към славата" >>>.

Концерт-представяне на новия роял Стейнуей>>>.

Международен танцов фестивал „Danube Trophy” - Гюргево, Румъния>>>.

Русенските таланти и техният ръководител д-р Деница Анчева се завърнаха с множество отличия>>>.

Поредна успешна изява на наш ученик >>>.

Концерт на лауреатите на конкурса Шуберт във Виена - 22 април 2016 >>>.

Оперната прима Красимира Стоянова направи дарение в размер на 9747.50 лв.>>>.

Проектът "Фестивален оркестър от бивши възпитаници на НУИ "Проф. Веселин Стоянов" - Русе" спечели наградата "Музикант на годината" за 2015 г.>>>.

Награди за наши ученици от 3 Национален танцов шампионат "Утринна звезда">>>.

Награди за наши ученици на Танцов фестивал "Магията на танца">>>.

Пианистът Николай Димитров, спечели голямата награда в категория "Изкуства" за 2015г. на фондация "Енчо Керязов".>>>.

Ученикът Николай Димитров е избран за едно от талантливите деца на Фондация „Енчо Керязов“ за 2015г.>>>.

Множество награди от Четвърти национален конкурс "Път към славата" >>>.

Снимки от Десети международен конкурс “Франц Шуберт” – Русе, 2015 >>>.

Десети международен конкурс “Франц Шуберт” – Русе, 2015 - Заключителен концерт >>>.

Премиера на балетния спектакъл "Снежанка и седемте джуджета" >>>.

Трето издание на международния танцов фестивал "Danube Trophy" в гр. Гюргево >>>.

На 20 октомври 2015 беше изтеглен жребият за явяване на международен конкурс "Франц Шуберт" >>>.

1 октомври, зала Русе - Концерт, посветен на Международния ден на музиката >>>.

Ученици от специалност "Изящни изкуства" взеха участие в старта на кампанията "Откривай България" на 26.09.2015. >>>.

Ученици и преподаватели участваха в Арт академия на открито >>>.

Ученици от НУИ "Проф. Веселин Стоянов" участват в съвместен проект с Център АЛОС >>>.

Европейски ден на езиците – 26 септември >>>.

Образователен концерт "Джаз пътешествие" на Фондация "Петър Петров - Парчето >>>.

Заключителен концерт на участниците в майсторския клас по пиано на Павлина Доковска " - София >>>.

Награди от Международния фестивал на изкуствата "Утринна звезда" - София >>>.

Патронен празник на Национално училище по изкуствата>>>.

Празник на буквите - 2015 г.>>>.

55 години НУИ "Проф. Веселин Стоянов" - Русе - ФЕСТИВАЛЕН ОРКЕСТЪР >>>.

Обща продукция по задължително пиано>>>.

11.03.2015 - Концерт на Сава Бояджиев и приятели>>>.

Пресконференция откриване ММД>>>.

Kонцерт от цикъла "Младите гласове на училището по света">>>.

Концерт "Коледни звездички">>>.

Училищен конкурс за учениците по задължително пиано>>>.

До Виена и назад>>>.

Даниела Кюркчиева - посланиk на свободния дух в училище и Сиана Атанасова - носител на наградата "Русе - 21 век" >>>.

Награди от "Danube Trophy " Transnational Dance Competition Festival в Гюргево, Румъния>>>.

1 октомври 2014, зала РУСЕ, Концерт посветен на Международния ден на музиката>>>.

Концерт на лауреатите на IX международен конкурс "франц Шуберт" - Русе 2013>>>.

Откриване на учебната 2014-2015 година>>>.

Награди за малките ни балерини>>>.

ПОЧЕТЕН ЗНАК „ЗЛАТЕН ВЕК” – ПЕЧАТ НА СИМЕОН ВЕЛИКИ за преподавател от Училището по изкуствата>>>.

На 29 март Десислава Карагьозова със клавирния си педагог Даниела Кюркчиева получиха своите дипломи на сцената на Карнеги Хол-Ню Йорк >>>.

Патронен празник на училището - 17 април 2014 >>>.

На 12 и 18 март се състоя премиерата на танцовия спектакъл "Пипи Дългото чорапче" >>>.

Традиционна продукция по задължително пиано >>>.

Концерт на лауреати от ежегодния училищен конкурс "Музика, танц, щрих" >>>.

Още наши ученици ще свирят в "Карнеги хол" - Ню Йорк >>>.

Ежегоден училищен конкурс за ученици, изучаващи задължително пиано.>>>.

Танцов спектакъл "Коледни звездички" >>>.

Спектакъл "Червената шапчица" на "Слънчорани" и ученици от III и IX класове - 12.11.2013г. >>>.

С танца "Снежинки" най-малките ученици откриха коледно-новогодишния фестивал.>>>.

Успехи за училището...>>>.

Жребий за конкурса "Франц Щуберт">>>.

Концерт по случай Деня на музиката - 1 ноември>>>.

Първи учебен ден за 2013 - 2014 година на Балетно студио "Слънчорани">>>.

Майсторски клас на Йоана Кюркчиева от 8 до 10 юли 2013 година >>>.

Нови отличия за пианистите на Международния конкурс за пианисти "TUDOR DUMITRESCU"-Букурещ >>>.

Балетно студио "Слънчорани" към УН при НУИ завърши учебната година със спектакъла "Червената шапчица".>>>.

ЛАУРЕАТ НА ГОЛЯМАТА НАГРАДА В КАТЕГОРИЯ СПОРТ ІХ-ХІІ КЛАС за 2012г на ФОНДАЦИЯ "ДИМИТЪР БЕРБАТОВ" СТАНА ДЕСЕТОКЛАСНИКЪТ МИХАЕЛ ЙОРДАНОВ, СПЕЦИАЛНОСТ "КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ">>>.

Традиционен заключителен концерт на абитуриентите по задължително пиано>>>.

Нови успехи на наши ученици на национални и международни конкурси.>>>.

Приключи третото издание на международния фестивал за китарни оркестри и ансамбли >>>.

Второкласникът Дзиаци Ванг с второ място и на Великденското математическо състезание.>>>.

Празничен концерт на пианистите,в навечерието на Патронния празник на училището.>>>.

Успехи на математическото състезание „Европейско кенгуру”>>>.

Премиера на образователен спектакъл "Ритъм и време".>>>.

Обща продукция по задължително пиано>>>.

Концерт "Мила моя, мамо!">>>.

Рецитал, посветен на 20-годишнината на специалност "Класическа китара">>>.

Концерт "Камерна музика" с участието на ученици специалност Класическа китара>>>.

Съботни концерти в Мега Мол Русе>>>.

Mайсторски клас на проф.Милена Моллова>>>.

Танцов спектакъл "Коледни звездички">>>.

Конкурс за ученици по задължително пиано на тема "С музиката на романтизма">>>.

Коледен концерт "Малкият китарист">>>.

В памет на Джон Ленън>>>.

Концерт на преподавателите по класическа китара от НУИ "Проф.Веселин Стоянов"- Русе>>>.

Концерт на ученици със специалност Класическа китара>>>.

На 4 октомври в Мега Мол - Русе се откри фото изложба "В полета на танца">>>.

Премиерата на балетния спектакъл "В репетиционната зала" >>>.

Ученичка в НУИ” Проф.Веселин Стоянов” грабна призовото първо място на конкурс в Румъния >>>.

Концерт на лауреатите от Осмия международен конкурс "Франц Шуберт" в Букурещ >>>.

Филм за Осмия международен конкурс "Франц Шуберт" >>>.

На 1 декември се проведе традиционният училищен конкурс по задължително пиано. >>>.

Възпитанички на НУИ "Проф.Веселин Стоянов" с две награди от Италия >>>.

Улица "Творческа" >>>.

Ива Йорданова взе Голямата награда на конкурса "Изгряват звезди" в Петрич.>>>.

Концерт посветен на международният ден на жената под надслов „Мила моя мамо”. >>>.

Концерт камерна музика на русенската китарна школа. >>>.

Самостоятелен концерт на Вихрен Бисет. >>>.

Самостоятелен концерт на Александър Първанов. >>>.

Рекорден брой участници в концерта на малките пианисти на 17.12.2010 г. >>>.

Конкурс по задължително пиано - 1 декември 2010 >>>.

Концерт-спектакъл, посветен на петдесетгодишнината от основаването "Beetles". >>>.

Гранд при за Ива Йорданова на конкурса "Воларе" в Търгу Нямц - Румъния >>>.

Концерт посветен на 1 октомври - Световен ден на музиката >>>.

Ученици от НУИ "Проф.В.Стоянов" с Meждународни сертификати А1 по Немски език >>>.

Интервю на Юлия Кондева със Свилен Русев, Аглика Генова и Любен Димитров >>>.

Изложба комикси на немски език на наши ученици >>>.

Клипове от участието на Глория Кънева на конкурса "Орфеева дарба">>>.

Концерт на ОФД - Русе със солисти Веселина Маникова, Константин Евтимов и Иво Венков >>>.

Концерт на Оперно-филхармонично дружество - Русе със солисти Байрам Байрамогуллари и Несрин Байрамогуллари (Турция) >>>.

Концерт по задължително пиано >>>.

Вечер на Клавирния съпровод, посветена на 50 годишния юбилей на НУИ "проф. В. Стоянов">>>.

Награда за ученичката Мариела Беева от 9 Б клас >>>.

Камерен концерт на Бояна Антонова – виолончело и Мая Тодорова – пиано. >>>.

Kоледен концерт на 21 декември - Препълнената зала на Доходното здание посрещна Дядо Коледа и джуджетата >>>.

Прекрасен коледен концерт подариха на публиката хорът при НУИ „Проф. Веселин Стоянов” и оркестърът на ОФД – Русе >>>.

Ежегоден общоучилищен конкурс по задължително пиано >>>.

Камерен концерт на духов квинтет "ФОРМАНТИК" >>>.

VІІ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС „ФРАНЦ ШУБЕРТ” 2009 >>>.

Клипове на класически музиканти показаха в „Изгряващи звезди" >>>.

„Сватба в лятна нощ”- експеримент по Шекспир на театрална работилница при НУИ >>>.

Поздрав от Венеция! >>>.

Концерт на Мартин Иванов във Виена >>>.

По повод 2 юни пред паметника на Христо Ботев в Букурещкия парк „Херъстръу” бе изнесена литературно-музикална програма.>>>.

Съвместен концерт на ОФД-Русе и ученици от НУИ "Проф.Веселин Стоянов" - 24 май 2009 година >>>.

Поощрителна награда за Димитър Косев (10 клас) от конкурса "Ябълката" - Стара Загора >>>.

Изпращане на випуск 2009 >>>.

Kонцерт на Александър Първанов, Вихрен Бисет и Пламен Йорданов >>>.

Започнаха студийните записи на подготвяния от китарния оркестър компактдиск по проект "Отворени пространства">>>.

Kонцерт на китарния оркестър посветен на Международния ден на балета и 15 години от създаването на русенска китарна школа. >>>.

Награда за Роксана Борисова от конкурса "Млади виртуози". >>>.

Великденски концерт на най-малките китаристи>>>.

Празник на буквите.>>>.

Рецитал на китарен оркестър при НУИ-Русе в Пловдив.>>>.

Концерт на малките китаристи под надслов "Мила моя мамо!".>>>.

На 27 февруари се проведе заключителния концерт на лауреатите от училищния конкурс.>>>.

Блус-концерт Литъл Дейв, Лъки Питърсън и Ливиу Поп >>>.

На 11 февруари в зала „Култура” се проведе концерт „Камерна музика” за класическа китара >>>.