;
В НАЧАЛОТО
СПЕЦИАЛНОСТИ
ДОКУМЕНТИ
КОНКУРСИ
ПРИЕМ на ученици
КОНТАКТИ
Национално училище по изкуствата "Проф.Веселин стоянов" - Русе

PDF

ПРИЕМ

============================================

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ за учебната 2021/2022 година


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ТУК

Резултати от приемни и приравнителни изпити - 2021 / 2022 г.

TУК

-----------------

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ УЧЕНИЦИ ТУК

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ УЧЕНИЦИ ТУК

Прогнозно разпределение на местата за учебна 2021/2022 г. ТУК

-----------------

ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ и ПЕЕНЕ

КЛАСИЧЕСКИ И БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО и РЕКЛАМНА ГРАФИКА

АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО - ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР

=====================================

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ТУК

-----------------

ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ и ПЕЕНЕ

КЛАСИЧЕСКИ И БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО и РЕКЛАМНА ГРАФИКА

АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО - ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР