АДРЕС: Русе 7000, ул.Пирот 12
e-mail: nui_ruse@mail.bg

Директор

Мария Дуканова

877 609

Помощник-директор

Мария Пишева

834 595

Помощник-директор

Деница Кръстанова

834 255

Завеждащ Администр.стопански дейности

Александър Георгиев

834 255

Счетоводител

Пенка Петкова

834 592

Зала "Русе"

834 255

Библиотека

877 609

Домакин

834 592

Малка сграда

834 597