Национално училище по изкуствата - Русе

Национално училище по изкуствата - Русе е създадено през 1959 г., като Средно музикално училище. От 18 септември 1969 г., като "институт с национално значение", получава името на един от най-ярките български композитори, изпълнители и педагози проф.Веселин Стоянов. От 1990 г. в училището е разкрита специалност "Класически танц", от 1992 г. специалност "Изобразително изкуство", от 2002 г. - специалността "Български народни танци",а от 2005 г. - специалностите "Рекламна графика", "Народно пеене" и "Народни инструменти".
В резултат на многопосочната си образователна политика през 1996 г. е преобразувано в Средно училище по изкуствата, а през 2004 г. получава статут на Национално училище по изкуствата. То е едно от най-големите училища по изкуствата в страната и подготвя професионални кадри по специалностите:

Класически музикални инструменти
Народни музикални инструменти
Народно пеене
Изобразително изкуство
Рекламна графика
Класически танц
Български народни танци

Обучението е редовно, на държавна издръжка от V до XIII клас

Училището предлага специализирано безплатно обучение по музика от подготвителен до VII клас; компютърно аудио и видеообучение, занималня с интернет, музикални инструменти за учебния процес.

В училището функционират:
• симфоничен, духов и китарен оркестри
• акордеонен ансамбъл
• детски и девически хор
• клубове по интереси - СЕЙДЖ, мода, дизайн.

Високата професионална квалификация на преподавателите по специалните и общообразователни дисциплини е гаранция за всестранната резлизация на възпитаниците, както в сферата на изкуството, така и в хуманитарните и философски профили на висшето образование.

До момента в училището са се дипломирали над 1746 млади творци, като 95% от тях продължават своето образование във висши учебни заведения у нас и в чужбина - Германия, Австрия, Англия, Германия, Франция, Румъния, Холандия, САЩ и намират достойна резлизация като солисти, концертмайстори, диригенти, оркестранти, хористи, танцьори, художници, дизайнери, научни работници, юристи, мениджъри. През 46 годишната история на учлището са спечелени 764 престижни награди от национални и международни конкурси в България, Чехия, Италия, САЩ, Холандия, Белгия, Русия, Япония, Румъния, Германия, Испания, Англия. По световните сцени блестят имената на Ст.Евстатиева, Емил Табаков, Г.Спасов, Светла Славчева, Св. Кръстева, Кр.Стоянова, М.Цветкова, Ив. Кюркчиев, Т.Давидова, Ем.Ботева, О.Анастасов, М.Начев, Св.Русев, Д.Иванов, Н.Вачева, Л.Димитров... Училището има категорично завоювани позиции в богатия културен календар на град Русе, страната и чужбина. То е съорганизатор и активен участник в Международния фестивал "Мартенски музикални дни" - Русе. В него се провеждат и единствените в региона Международен конкурс "Франц Шуберт" и Национален конкурс на школите и паралелките по изкуствата от Североизточна България.

Възпитаниците на училището свирят като солисти на симфонични оркестри в Русе, Видин, Разград,Шумен, участват в постановките на Оперно-филхармоничното дружество (ОФД) - Русе, реализират самостоятелни балетни спектакли и изложби, които представят в Русе и региона. Училището развива гъвкава стратегия за непрекъснато повишаване нивото на обучение чрез провеждането на майсторски класове с педагози от България и чужбина, конференции, семинари, конкурси. Учредени са четири стипендии за талантливи ученици.

Предлаганият перспективен модел на образование, получи признание и чрез присъдената на училището през 1999 г. награда "Русе" за ярко присъствие в музикалния живот на гр.Русе, принос за професионалното развитие и израстване на младите хора в областта на изкуството. Национално училище по изкуствата - традиция в бъдещето!