;
В НАЧАЛОТО
СПЕЦИАЛНОСТИ
ДОКУМЕНТИ
КОНКУРСИ
ПРИЕМ на ученици
КОНТАКТИ
Национално училище по изкуствата "Проф.Веселин стоянов" - РусеPDF

ИЗЯВА НА ВОКАЛНА ГРУПА "ЗВЪНЧЕ" ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ ПО ОП НОИР

На 21 април вокална група „Звънче“, създадена по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, взе участие в Патронния празник на училището, който се състоя в зала Русе от 18:00. Талантливите малчугани, с ръководител г-жа Милена Георгиева, откриха празника с популярни песни от Панайот Пипков, Емануил Манолов и Петър Ступел. Публиката бурно аплодира тяхното представяне. На събитието присъстваха ръководството на училището, членовете на обществения съвет „Твоят час“ и училищното настоятелство, преподаватели, родители и ученици. Специален гост бе началникът на отдел „Култура“ към община Русе и директор на МФ „Мартенски музикални дни“ г-жа Ива Чавдарова.

...