;
В НАЧАЛОТО
СПЕЦИАЛНОСТИ
ДОКУМЕНТИ
КОНКУРСИ
ПРИЕМ на ученици
КОНТАКТИ
Национално училище по изкуствата "Проф.Веселин стоянов" - РусеPDF

ВОКАЛНА ГРУПА „ЗВЪНЧЕ“

На 21 декември вокална група „Звънче“, взе участие в Коледния концерт на училището, който се състоя в зала Русе от 18:00. Формацията е създадена през 2016 година по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Малките артисти, с ръководител г-жа Милена Георгиева, изпълниха популярни коледни песни от цял свят и отправиха пожелания към многобройната публиката за здраве, щастие и успехи през 2018 година.

...