;
В НАЧАЛОТО
СПЕЦИАЛНОСТИ
ДОКУМЕНТИ
КОНКУРСИ
ПРИЕМ на ученици
КОНТАКТИ
Национално училище по изкуствата "Проф.Веселин стоянов" - РусеPDF

ПРОФИЛ

.

СМР"Пристройка към съществуваща сграда с идентификатор №63427.2.1874.1 по КК и КР на гр. Русе на НУИ "Проф.в.Стоянов" за "образователен и културен център за изящни и приложни изкуства"

Обява

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Решение за определяне на изпълнител

Договор

--------------------------------------

.

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 учебни години

Обява

Заповед избран заявител

--------------------------------------

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за СМР/СРР на обект: Вътрешна отоплителна инсталация на НУИ "Проф.В.Стоянов"-Русе

Обява

Договор

Протокол за избор на изпълнител

Информация за удължаване срока на подаване на оферти 1 стр. 2 стр.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Образци на документи

--------------------------------------

СМР/СРР на обект: НУИ "Проф.В.Стоянов"-Русе

--------------------------------------

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

download

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

download

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

download