;
В НАЧАЛОТО
СПЕЦИАЛНОСТИ
ДОКУМЕНТИ
КОНКУРСИ
ПРИЕМ на ученици
КОНТАКТИ
Национално училище по изкуствата "Проф.Веселин стоянов" - РусеPDF

ДокументиНАРЕДБИ

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

ПРАВИЛНИЦИ, ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ >>>

ЗАЯВЛЕНИЯ И МОЛБИ

Заявления 1 - 7 за пътуване на ученици

Заявление до класния ръководител за отсъствия на ученик до 15 дни

ЗАЯВЛЕНИЕ зa напускане на училището

Заявление за ФУЧ

Държавни образователни изисквания и стандарти

Държавни образователни изисквания за придобиване на квалификации по професии

Държавен образователен стандарт за общообразователната подготовка

Държавни изпити за професионална квалификация

НАЦИОНАЛНА ИЗПИТНА ПРОГРАМА - Музикант-инструменталист/Вокалист

НАЦИОНАЛНА ИЗПИТНА ПРОГРАМА - Класически танц

НАЦИОНАЛНА ИЗПИТНА ПРОГРАМА - Художник/Дизайнер

НАЦИОНАЛНА ИЗПИТНА ПРОГРАМА - Народно пеене

НАЦИОНАЛНА ИЗПИТНА ПРОГРАМА - Български танци

НАЦИОНАЛНА ИЗПИТНА ПРОГРАМА - Актьор

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ >>>

Мерки за повишаване качеството на образование

MЕРКИ