;
В НАЧАЛОТО
СПЕЦИАЛНОСТИ
ДОКУМЕНТИ
КОНКУРСИ
ПРИЕМ на ученици
КОНТАКТИ
Национално училище по изкуствата "Проф.Веселин стоянов" - РусеPDF

ИЗЯВА НА КЛУБ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ ПО ОП НОИР

В навечерието на Деня на детето, клубовете „Вълшебният свят на книгите“ и вокална група „Звънче“, създадени по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, представиха спектакъла „Аз мога да чета и пея“, на който показаха наученото през годината. С помощта на ръководителите си, децата от двата клуба „Вълшебният свят на книгите“ подредиха изложба с направените от тях илюстрации, кукли и маски от любими приказки, разказаха авторските си приказки. Популярни детски песнички изпълниха малките таланти от вокална група „Звънче“, с което накараха гостите на събитието да си спомнят своето детство. Сред тях, освен родителите, бяха директорът на училището, представители на обществения съвет „Твоят час“ и преподаватели.

...